Νέα & Ανακοινώσεις

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

11 Ιουν. 2015

Κυπριακός Παραδοσιακός Γάμος
Η συμφωνία των γονιών, τα προιτζιά και η συμμετοχή του χωριού...
Τα έθιμα που συνόδευαν την έναρξη του κοινού βίου του ανδρογύνου...

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΔΟΥΛΩΤΟΙ" ΣΙΑΚΑΛΛΗ

18 Μαη 2015

Εκπομπή "Σάββατο κι απόβραδο", Ρ.Ι.Κ. 1
16 Μαϊου 2015 - Αφιέρωμα στα 40 χρόνια του Προσφυγικού Λαογραφικού Ομίλου "Οι Αδούλωτοι" Σιακαλλή
      +357 7000 0303
Κοινωνικά Δίκτυα: