Παράσταση Προσφυγικού Λαογραφικού Ομίλου "Οι Αδούλωτοι" Σιακαλλή - Προαύλιο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου

14 Oct 2012

IAK 14 Oct 2012
Share this article:
Rate this article:
Category:

Παράσταση Προσφυγικού Λαογραφικού Ομίλου "Αδούλωτοι" Σιακαλλή

Κυριακή 14 Οκτωβρίου, Ώρα 19:00
Προαύλιο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου

Παράσταση Προσφυγικού Λαογραφικού Ομίλου "Αδούλωτοι" Σιακαλλή
 
Κυριακή 14 Οκτωβρίου, Ώρα 19:00΄
Προαύλιο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου
 
Ομιλία: Η παγκόσμια κρίση και η κρίση - κριτική ικανότητα των νέων.
Ομιλητής: Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.
 
Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα: Κυπριακοί Παραδοσιακοί Χοροί και Τραγούδια από τον Προσφυγικό Λαογραφικό Όμιλο "Αδούλωτοι" Σιακαλλή.
 
Θα βραβευτούν οι συμμετοχές στον διαγωνισμό τέχνης "Εκκλησιαστικές Τέχνες ως μέσο δημιουργίας και προαγωγής του Πολιτισμού".

      +357 7000 0303
Follow on Social Media: