Φόρμα επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Ηλεκτονική Διευθυνση:
[email protected]
 
Τηλέφωνο:
+357 7000 0303
 
Τηλεομοιότυπο:
+357 22337969 (προσωρινός αριθμός)
 
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Μαχαιρά 5Α. 
'Εγκωμη
Λευκωσία - Κύπρος
Τ.Κ 2408


 

Που βρισκόμαστε

      +357 7000 0303
Κοινωνικά Δίκτυα: